Období realizace: 30. 4. 2018 – 29. 4. 2020

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: Úspory energie II. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014160

Předmětem projektu je výstavba fotovoltaické elektrárny pro provozovnu společnosti o výkonu 19,6 kWp s akumulační baterií o velikosti 47 kWh. Realizovaný projekt řeší problém energetické náročnosti podnikatele, vynakládání vysokých finančních prostředků na elektrickou energii a závislost na elektrické energii vznikající z fosilních paliv. Realizace projektu má pozitivní dopad na současný problém s globálním oteplováním a tvorbou skleníkových plynů, jež je způsoben využíváním fosilních paliv při výrobě elektřiny. Realizací projektu a instalací FV systému s akumulací na výrobu elektrické energie z OZE došlo k zásadní změně původu dodávané energie a snížení odebírané energie z distribuční sítě.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.